Janeke 亞尼佳 樸質原木

portfolio image portfolio image portfolio-image

Janeke 亞尼佳 - 樸質原木 - 石洗系列

純櫸木大橢圓按摩梳(灰) - SP65C GRI

HK$ 319.00

  • <石洗系列> 純櫸木大橢圓按摩梳(灰) //
  • SP65C GRI //
  • 22cm x 6.5cm以純櫸木作原料,加上獨特的染色技術,讓您也能感染義大利的熱情色彩。立即購買