Janeke 亞尼佳 典雅閃亮

portfolio image portfolio image portfolio-image

Janeke 亞尼佳 - 典雅閃亮 - 奢華銀系列

抗靜電按摩中方梳 - 霧銀色 - ALSP07

HK$ 369.00

  • <奢華銀系列> 抗靜電按摩中方梳-霧銀色 //
  • ALSP07 //
  • 21cm x 4cm鍍銀或絲光的手工梳子和刷子,充滿魅力的款式搭配美包和旅遊系列適闔家居出行使用。立即購買